American Institute of Chemical Engineers (AIChE) är en internationell yrkesorganisation som arbetar för att främja kemiteknik. AIChE grundades 1908 och är en icke vinstdrivande yrkesorganisation som har till uppgift att etablera och upprätthålla yrkesmässiga relationer mellan utbildade yrkesverksamma inom kemiteknik.

I samarbete med högskolor, universitet, andra yrkesorganisationer och tekniska industrier främjar American Institute of Chemical Engineers (AIChE) kunskapen om kemisk teknik. Föreningen erbjuder kurser i kemiteknik och forskarutbildning. Läs vidare och ta reda på vad sällskapet har att erbjuda.

American Institute of Chemical Engineers (AIChE) erbjuder ett antal yrkesutvecklingsprogram för studerande med examen och grundutbildning. AIChE genomför också ett antal workshops och seminarier i syfte att sprida information och kunskap. Ett av de seminarier som samfundet genomför är Association of Independent Chemical Engravers and Engineers (AICCE) Annual Meeting. Denna workshop är utformad för att samla ett antal kemitekniker från hela världen och ge dem möjlighet att utbyta information och nå samförstånd om en rad olika ämnen som rör oberoende certifiering, licensiering och medlemskap.

American Institute of Chemical Engineers Research Training Program

Ett annat program som AICFE erbjuder är American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Research Training Program. Detta program är idealiskt för dem som vill förbättra sina färdigheter och avancera sin utbildning. Programmet hjälper studenterna att välja från ett omfattande utbud av valbara ämnen och förbereder studenterna för att delta i avancerade forskningsprojekt.

Programmet ger också studenterna färdigheter att analysera och tolka vetenskapliga data, kommunicera effektivt, utforma och genomföra effektiva processer och materialhanteringsmetoder, utvärdera säkerhets- och trygghetssystem, förbereda regleringsdokument och förstå de senaste säkerhets- och skyddsbestämmelserna.

Som tidigare nämnts erbjuder AIChE yrkesutvecklingsprogram för studerande på forskarnivå och på grundnivå. American Institute of Chemical Engineers Professional Organization (AICBE) erbjuder dock även två andra yrkesorganisationer som kan vara till stor nytta för kemiingenjörer utanför deras arbete.

Chemical Engineers International

American Association of College Engineers och Chemical Engineers International är nationellt erkända och högt ansedda yrkesorganisationer. Båda dessa organisationer har olika fokus olika medlemmar på olika karriärvägar. American Association of College Engineers fokuserar på att erbjuda utbildningsmöjligheter för studenter, medan Chemical Engineers International fokuserar på professionell utveckling.

Association of Contractors and Engineers (ACE) är en förening som arbetar för att förbättra kvaliteten på byggnadsarbete och för att hantera projekt för företag. Medlemmarna i denna förening har möjlighet att delta i konferenser, utbyta information och workshops samt träffa ledningen och andra medlemmar i olika yrkesfrågor. Det finns också en organisationskommitté som består av en representant från varje region i landet.

Chemical Engineers Education Program

American Institute of Chemical Engineers Education Program (AICEE) är ett samarbete mellan American Institute of Chemical Engineers och American Council for Construction Education (ACCE). Alla kurser som erbjuds i detta program är utformade av kända professorer och ingenjörer.

Den läroplan som erbjuds av detta program är relevant för området kemiteknik. Programmet ger eleverna möjlighet att delta i praktiska projekt, utbyta idéer och erfarenheter och skaffa sig nödvändiga praktiska kunskaper. Alla studenter i programmet får ett diplom efter att ha klarat ett omfattande skriftligt prov. Programmet lyfter fram föreläsningar om principer för termodynamik, kinetik samt elektricitet och magnetism.

American Institute of Chemical Engineers Global Network ger internationell tillgång till ett internationellt nätverk av kemiingenjörer. Nätverket har kontor i mer än 100 länder över hela världen. AICFE erbjuder onlinekurser och seminarier som kan följas av personer över hela världen. Alla kurser är utformade av kända lärare och instruktörer från toppforskningscentra i världen. AICFE erbjuder fyra specialiseringar: Cyber Security, Industrial Engineering, Biotechnology och Nanotechnology.

American Institute of Chemical Engineers (aiche) är ett av de ledande institut i USA som erbjuder kurser i kemiteknik. Aiche hjälper studenterna att skaffa sig nödvändiga kunskaper inom nanoteknik och närliggande områden. Aiche är också en av de ackrediterade högskolor i USA som ger examen inom ingenjörsvetenskap. Studenter som har avslutat sin examen från aiche-institutet är berättigade till olika karriärmöjligheter.