Det kan finnas många anledningar att göra stambyte i Stockholm. Till exempel kan en ökad frekvens av vattenskador från rörstammarna vara en sådan anledning. Även brister i tätskiktet i badrummen kan leda till vattenskador av olika slag. Men genom att byta ut stammarna får man bukt med dessa problem. För i samband med att rörstammarna byts ut renoveras även badrummen inklusive deras tätskikt.

En annan anledning att byta stammarna är att försäkringsbolagen ofta höjer självrisken om det är länge sedan ett stambyte gjordes. Framför allt i styrelsen i bostadsrättsföreningar kan frågan då komma upp på bordet. Detta i samband med att föreningens medlemmar ställer frågor och undrar huruvida det inte är dags att renovera badrummen och byta stammarna. Detta är nämligen någonting som bör göras med jämna mellanrum, närmare bestämt med cirka 40-50 års intervall.

Vad kostar ett byte av stammarna?

Att byta stammarna är såklart en stor investering för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Exakt hur stor kostnaden för arbetet blir beror bland annat på hur många stammar som ska bytas. Även antalet våtrum är en faktor som påverkar priset. Dessutom kommer även utrustningsnivån och den standard som väljs vara prisdrivande.

Generellt sett brukar dock prislappen landa på omkring 300 000 kr per lägenhet. Detta är ett betydande belopp som vid en första anblick kan verka ganska skrämmande. Men det är viktigt att zooma ut lite grann och se det hela ur ett lite längre perspektiv. För som vi redan har nämnt behöver detta arbete endast göras två-tre gånger per sekel. Så mot bakgrund av detta blir alltså kostnaden för arbetet inte särskilt stor sett på det stora hela.

Så görs ett stambyte i Stockholm

Tidplanen för utförandet av ett stambyte i Stockholm är ofta uppemot två år. Detta från planeringsfasen till utförandefasen. Tidplanen ser nämligen ofta ut enligt följande:

  • ca 1 års planering och beslutsfattande
  • ca 1 års byggnation

Med detta sagt tar det såklart inte ett år per lägenhet att byta stammarna. Vanligt är istället cirka fem till åtta veckors arbete per lägenhet. Arbetet som helhet kan dock ta ungefär ett år om det är många lägenheter där stammarna ska bytas.