Över hela landet, och inte minst i storstäder som Stockholm och Göteborg, finns många verksamma assistansbolag och brukarkooperativ. Kanske har du arbetat med personlig assistans själv, eller så känner du kanske någon som är anställd på ett assistansbolag. Men hur mycket vet vi egentligen om assistansen och LSS? Här kommer ett par snabbfakta som kan vara intressanta att känna till. Dessa rör personlig assistans i Göteborg och på övriga Svenska orter.

Sju snabba fakta om assistansbolag och personlig assistans

  • LSS, som infördes 1994, är lagstiftningen bakom assistansen och är en rättighetslag för funktionshindrade.
  • Antalet personer som får statligt stöd för sin assistans har ökat mångfaldigt. År 1994 uppgick antalet till 6 100 personer – 2014 var det över 16 000. Hur siffrorna ser ut idag låter vi vara osagt.
  • För att vara berättigad till assistans behöver man uppfylla ett par kriterier. Kritiskt är att man är under 65 år och behöver hjälp med det som kallas för ”grundläggande behov”. Enligt Göteborg kommun innebär detta att man behöver stöd med ”att klä av och på sig, personlig hygien, att kommunicera och att äta”. Informationen är hämtad från Göteborg kommuns webbplats.
  • Den som har ett mindre assistansbehov får hjälp direkt av kommun. Om stödet uppgår till mer än 20 timmar per vecka ges statlig assistansersättning.
  • Kostnaderna för personlig assistans har fördubblats. Mellan år 2000 och år 2015 gick det från att kosta 14 till 29 miljarder kronor (inkluderar både kostnader för stat och kommun). Lejonparten av medlen är statliga som, under samma period, ökade från ungefär 11 till 25 miljarder kronor.
  • En del av de ökade kostnaderna kan förklaras med regeländringar, som gjort det möjligt för fler personer att få stöd. Till exempel gäller det att personer som har fyllt 65 kan få behålla sin assistans.
  • Av kooperativ, kommun, assistansbolag och egen arbetsgivare har assistansbolag visat sig vara ett önskat alternativ av brukare. De har också en mycket stor del av marknaden. Särskilt stor är den när assistans beviljas från Försäkringskassan. När assistansen har beviljats av kommunen är assistansbolag fortfarande ett populärt alternativ, men inte lika populärt.