Inom tillverkningsindustrin har hampa sedan lång tid tillbaks varit ett hett material. Dess starka fibrer och resistenta karaktär har gjort detta till ett förstahandsval både inom konfektion och produktion. I Sverige har användningen till stor del handlat om rep och trossar för våra hamnar. Kokos och hampa har varit kärnan i alla rep och än idag är hampa använt frekvent. Ett användningsområde som inte är lika självklart är inom medicin. Hampa har ett rykte om sig som rus-växt men detta är en mycket begränsad del av växten. En av flera cannabinoider har psykoaktivitet som följd. THC förekommer i många plantor men det är långt ifrån alla som känner till att de övriga komponenterna har minst lika stor funktion i kroppen.

CBD olja

När man talar om CBD olja handlar det om ämnen som något förenklar är en antagonist till THC. De hälsovänliga cannabinoiderna ger inte något rus och går inte att missbruka på samma vis. Däremot gör de stor skillnad i kroppen och man har på senare år kunnat se allt fler hälsoeffekter då användning och forskning tilltagit. I Sverige tillverkas CBD olja från närodlade plantor av industrihampa. Denna har en naturligt låg halt av THC vilket legat till grund för att den tillåtits odlas i Sverige. Vad är CBD? Hampafakta.com har en uppsjö artiklar om hampa.

Det finns i dagsläget en uppsjö varianter CBD olja tillgängliga och många av dessa kommer från utlandet. För att vara säker på att oljan inte innehåller THC, bör man därför välja ett svenskt alternativ som Elixinol CBDolja vilken är vattenlöslig och utan THC. Fördelarna vid kontinuerlig användning uppges vara många och ett flertal personer kan gå i god för positiva upplevelser. I och med att forskningen ännu inte nått konsensus i fråga om fördelarna, inväntas ännu en hel del rapporter. CBD olja är en naturlig medicin som använts i generationer bakåt. I och med en öppnare inställning från såväl samhälle som forskning, kan vi snart närma oss verifierade uppgifter om dess effekter.