Inspiration och tips

Månad: januari 2022

Hur påverkar outsourcing företagets kundrelation?

Table of Contents

Kan outsourcing av kundrelation innebära ett negativt resultat för verksamheten? Både ja och nej. Det handlar delvis om vilka tjänster som läggs ut samt vilken relation som idag finns mellan företagaren och kunden.

Vad är outsourcing?

Outsourcing innebär att ett callcenter anlitas för att ta hand om delar av ett företags administrativa uppgifter. Det kan exempelvis vara:

  • Kundsupport
  • Abonnemangsfrågor
  • Fakturafrågor
  • Leadgenerering
  • Support via chat och mail

Med andra ord är det ”lättare” uppdrag som kan utföras av personer som inte jobbar på det specifika företaget.

Bättre relation genom bättre service

En kundrelation kan förbättras avsevärt om ett företag väljer outsourcing av delar sin verksamhet. Detta exempelvis utifrån att tjänsten blir mer tillgänglig för kunden. Istället för att en E-butik ska ha kundtjänst bemannad kl. 10 – 15 så kan supporten vara öppen exempelvis 7 – 21. Detta genom att det är ett callcenter som tar emot samtalen och hjälper kunderna.

Detta förutsätter däremot att personalen på detta callcenter har den kompetens som krävs för att möta kundernas frågor. Är det exempelvis en E-handel kan frågor kring leveranser, priser och villkor enkelt besvaras. Är det däremot specifika produktfrågor kan det bli svårare för denna personal att ha all kunskap som krävs.

Men det handlar i detta fall om att skapa rutiner som gynnar både kunderna, företaget och de som jobbar på det callcenter som tar hand om vissa kundfrågor. Exempelvis kan kunderna välja, via telefon, om det handlar fakturafrågor, produktfrågor eller annat. Genom knapptryckningar kan de sedan automatiskt kopplas till de med rätt kompetens.

Företag kan alltså få en betydligt bättre kundrelation – men det förutsätter att de tänker igenom vilken support som ska läggas ut på outsourcing och vad som bör behållas inom den egna administrationen.

Sämre kundrelation vid outsourcing

Det finns även tillfällen då outsourcing inte är det bästa alternativet. Tillfällen då dess kundrelation kan försämras till den grad att kunden väljer att gå till en annan leverantör. Det handlar framförallt om företagaren och kunden har en relation som bygger på småprat över en kopp kaffe, fysiska träffar och flexibelt personligt anpassade lösningar. I detta fall är relationen framförallt knuten till person och inte till företaget. Skulle personen som har kundkontakten byta arbete är även risken stor att kunden avslutar sitt samarbete.

Anledningar att göra ett stambyte i Stockholm på stört

Det kan finnas många anledningar att göra stambyte i Stockholm. Till exempel kan en ökad frekvens av vattenskador från rörstammarna vara en sådan anledning. Även brister i tätskiktet i badrummen kan leda till vattenskador av olika slag. Men genom att byta ut stammarna får man bukt med dessa problem. För i samband med att rörstammarna byts ut renoveras även badrummen inklusive deras tätskikt.

En annan anledning att byta stammarna är att försäkringsbolagen ofta höjer självrisken om det är länge sedan ett stambyte gjordes. Framför allt i styrelsen i bostadsrättsföreningar kan frågan då komma upp på bordet. Detta i samband med att föreningens medlemmar ställer frågor och undrar huruvida det inte är dags att renovera badrummen och byta stammarna. Detta är nämligen någonting som bör göras med jämna mellanrum, närmare bestämt med cirka 40-50 års intervall.

Vad kostar ett byte av stammarna?

Att byta stammarna är såklart en stor investering för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Exakt hur stor kostnaden för arbetet blir beror bland annat på hur många stammar som ska bytas. Även antalet våtrum är en faktor som påverkar priset. Dessutom kommer även utrustningsnivån och den standard som väljs vara prisdrivande.

Generellt sett brukar dock prislappen landa på omkring 300 000 kr per lägenhet. Detta är ett betydande belopp som vid en första anblick kan verka ganska skrämmande. Men det är viktigt att zooma ut lite grann och se det hela ur ett lite längre perspektiv. För som vi redan har nämnt behöver detta arbete endast göras två-tre gånger per sekel. Så mot bakgrund av detta blir alltså kostnaden för arbetet inte särskilt stor sett på det stora hela.

Så görs ett stambyte i Stockholm

Tidplanen för utförandet av ett stambyte i Stockholm är ofta uppemot två år. Detta från planeringsfasen till utförandefasen. Tidplanen ser nämligen ofta ut enligt följande:

  • ca 1 års planering och beslutsfattande
  • ca 1 års byggnation

Med detta sagt tar det såklart inte ett år per lägenhet att byta stammarna. Vanligt är istället cirka fem till åtta veckors arbete per lägenhet. Arbetet som helhet kan dock ta ungefär ett år om det är många lägenheter där stammarna ska bytas.

Skydda din skylt med frontplast till gatupratare

En trottoarpratare är en skylt som ofta är tillverkad i hållbara och väderbeständiga material. Men det är viktigt att du skyddar skylten på bästa sätt för att maximera dess hållbarhet. Detta kan du göra med hjälp av frontplast till gatupratare. Denna plast slits ut med tiden men skyddar din skylt på ett effektivt sätt. Köp gärna ett 5-pack eller liknande så har du plast på lager att ersätta den uttjänta plasten med! Söker ni frontplast till gatupratare och gatuskyltar? Här finns allt som kan önskas.

Vikten av att använda trottoarpratare även i sämre väder

Många företag använder sig av gatupratare på våren och sommaren. Då är vädret generellt sett vackert och företagare kan ställa ut skyltar utan att behöva bekymra sig nämnvärt om vädrets makter. Men det är viktigt att du även använder dessa skyltar på vintern samt när höstrusket tar området i ett järngrepp. För dina kunder kommer även att passera förbi ditt företag när vädret är sämre. Därför är det viktigt att du gör dina skyltar väderbeständiga.

Detta kan du som sagt göra genom att införskaffa frontplast till gatupratare. Beroende på hur ofta du byter ut budskapet på skylten kan du dock behöva tänka till lite grann. För om du ofta byter budskap kan det vara värt att köpa en magnetplast till din trottoarpratare. En sådan gör nämligen att du enkelt kan byta ut innehållet utan att skada själva affischen. Med det sagt finns även annan frontplast för dessa skyltar att köpa.

Frontplast till gatupratare kan förebygga vandalism

Det finns faktiskt fler skäl att köpa frontplast till gatupratare än enbart att skydda skyltarna från dåligt väder och slitage. Till exempel kan du faktiskt förebygga vissa former av vandalism genom att använda dig av sådan skyddande plast. Plasten säkerställer nämligen att affischen inuti skylten är skyddad. Så även om någon till exempel skulle måla graffiti på själva plasten kan du enkelt byta ut den men bevara affischen.

Trottoarpratare är nämligen värda att skydda då de har flera unika fördelar. Bland annat kan de:

  • locka in förbipasserande till ditt företag
  • hjälpa dig att marknadsföra företagets produkter eller tjänster
  • visa upp ditt företags personlighet och bygga varumärkeskännedom.

Detta är såklart värt att skydda, och därför bör du skydda din trottoarpratare med frontplast!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén