Brixo AB är ett fintechbolag från Sverige som har bestämt sig för att utmana det mer traditionella banksystemet. Detta gör företaget genom att tillhandahålla digitala kontokrediter till svenska privatpersoner. Detta är ett konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller på upp till 50 000 kronor. Detta gör företaget genom sina olika varumärkena, närmare bestämt dessa: Brixo, Flexkontot, Merax och Kontantfinans.

Om företaget och dess produkter

Företaget grundades 2014 och vill förändra marknaden för finansieringstjänster till det bättre. Detta strävar de efter att göra genom att erbjuda nyskapande kreditprodukter och göra noggranna kreditprövningar, vilket gör krediter tillgängliga för en bredare allmänhet. Bolaget ägs till 93 % av grundarna Michael Alkärr, Martin Johansson och Stefan Aronsson och ytterligare tio aktieägare, varav sju också är anställda styrelseledamöter eller nyckelpersoner i bolaget. Brixo verkar på marknaden för högavkastande krediter och tävlar huvudsakligen med konsumentkreditinstitut, enstaka mindre banker och kreditmarknadsbolag.

De erbjuder lån mellan 3 000 kr och 50 000 kr. Tidigare var det maximala lånebeloppet 30 000 kr, men det har nu höjts till 50 000 kr. Du väljer själv hur stor del av kontokrediten du vill ta ut direkt, med ett minimibelopp på 500 kr. Återbetalningen sker genom att du betalar minst 5 % av ditt utestående skuldsaldo varje månad, dock lägst 500 kronor. Detta ger dig en viss flexibilitet i återbetalningen.

Fördelar med att använda sig av Brixo

Det finns flera fördelar med att låna pengar av Brixo, till exempel att de:

  • Alltid gör kreditprövningar med ansvarsfullhet och följer god kreditgivningssed. Tack vare sitt välanpassade kreditregelverk och det egenutvecklade kreditgivningssystemet säkerställer de att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Bolagets kreditbeslut baseras på traditionella kreditupplysningar samt information från andra externa källor, och data från PSD2 och Open Banking har blivit en allt viktigare del i bolagets kreditgivningsprocess.
  • Erbjuder en bred produktportfölj. Med fyra olika varumärken och kombinationer av högkostnadskrediter och lågkostnadskrediter erbjuder företaget en bred portfölj av produkter. Bolaget har historiskt vuxit genom ett flertal förvärv och har även börjat erbjuda kreditskyddsförsäkringar till sina kunder i samarbete med internationella försäkringsbolag.
  • Har en egen IT-plattform. Företaget har utvecklat en egen IT-plattform som hanterar kreditansökningar och möjliggör för kunder att själva administrera sina krediter online. Företaget prioriterar kundnöjdhet och samarbetar med Trustpilot för att mäta kundnöjdhet. Företaget tillämpar ansvarsfull kreditgivning och erbjuder krediter utan säkerhet, så kallade blancolån, även till de kunder som kanske har lite komplexa situationer och ibland även en svagare kredithistorik.